Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 13:01

Ριγανέλαιο και λοιμώξεις

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Το κολοβακτηρίδιο (Escherichiacoli) είναι ένα Gram αρνητικό βακτήριο που ανήκει στην οικογένεια των Εντεροβακτηριοειδών.

Οι όροι «εντεροαιμορραγικό κολοβακτηρίδιο (EHEC)» , «κολοβακτηρίδιο που παράγει Vero-τοξίνη (VTEC)» και «κολοβακτηρίδιο που παράγει Shiga-τοξίνη (STEC)», χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μια ομάδα στελεχών που έχουν την ικανότητα να παράγουν τοξίνες παρόμοιες με την τοξίνη που παράγει η Shigelladysenteriae (Shiga-τοξίνη). Η λοίμωξη από EHEC προκαλεί συχνά σοβαρή αιμορραγική διάρροια και κοιλιακές κράμπες.

Έχουν αναγνωριστεί περίπου 200 διαφορετικοί ορότυποι του EHEC, εκ των οποίων περισσότεροι από 100 έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση νόσου στους ανθρώπους. Ο πιο σημαντικός ορότυπος κλινικά αλλά και αυτός που έχει «ενοχοποιηθεί» για το μεγαλύτερο ποσοστό επιδημιών διεθνώς θεωρείται ο O157:H7. Παρόλα αυτά, έχουν προκύψει στο παρελθόν επιδημίες από διαφορετικούς ορότυπους.

Κάποιες φορές, η διάρροια είναι μη αιμορραγική ή δεν υπάρχουν καθόλου συμπτώματα. Σε μερικά άτομα, ιδιαίτερα στα παιδιά κάτω των 5 ετών και στους ηλικιωμένους, η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (Haemolytic Uraemic Syndrome - HUS), μία επιπλοκή στην οποία καταστρέφονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια του αίματος και επηρεάζεται η νεφρική λειτουργία.

Το ριγανέλαιο και το κύριο συστατικό του η καρβακρόλη, που γενικώς ταξινομούνται από τον Οργανισμό Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ ως ασφαλή, παρουσιάζουν ευρύ φάσμα αντιμικροβιακής δραστηριότητας έναντι πολλών μικροοργανισμών. Έχει ήδη φανεί ότι το ριγανέλαιο (O. vulgare) κάνει διαπερατή την κυτταρική μεμβράνη του E. coli O157:H7 προκαλώντας την απώλεια ζωτικών κυτταρικών συστατικών. Αντίστοιχες βλάβες φαίνεται ότι προκαλεί στις μεμβράνες άλλων μικροβίων (Pseudomonasaeruginosa και Staphylococcusaureus). Η αντιμικροβιακή δράση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην καρβακρόλη.
Σε μια πρόσφατη μελέτη φάνηκε ότι ο αντιμικροβιακός μηχανισμός του μεσογειακού ριγανελαίου (O. Heracleoticum) έναντι του EHEC O157:H7 είναι ακόμη πιο πολύπλοκος, αφού εμπλέκεται στη ρύθμιση γονιδίων που συμμετέχουν στην τοξικότητα του μικροβίου. Πιο συγκεκριμένα, φάνηκε ότι το ριγανέλαιο και η καρβακρόλη, έχουν την ικανότητα να μειώνουν την έκφραση των γονιδίων που ελέγχθησαν (ler, stx2B, fliC και luxS) και ιδίως του γονιδίου luxS που σχετίζεται με την επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων.

Τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να δείξουν έναν τρόπο να ελεγχθεί η τοξικότητα του μικροβίου σε επίπεδο τροφίμων (με την προσθήκη ριγανελαίου στα τρόφιμα), αλλά και να χρησιμοποιηθεί το ριγανέλαιο ως φυσική λύση στην περίπτωση της βακτηριακής λοίμωξης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

The impact of oregano (Origanumheracleoticum) essential oil and carvacrol on virulence gene transcription by Escherichia coli O157:H7. Mith H, Clinquart A, Zhiri A, Daube G, Delcenserie V. FEMS Microbiol Lett. 2015 Jan;362(1):1-7.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΝΤZΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018 10:52